Sanvox Sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Innowacyjny system „PROJECT+” do zarządzania projektami i rejestracji czasu pracy” dofinansowany w ramach RPO WL 2014-2020. Cel projektu: wdrożenie wyników prac B+R planowanych do zakupu. Planowane efekty: Stworzenie nowego, innowacyjnego produktu do zarządzania praca projektową i rejestracji czasu pracy przy wykorzystaniu nadajników BECON i technologii hybrydowej bluetooth i NFC. Wartość projektu: 2 301 637,50 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 1 152 800,00 PLN.

Firmy działające w państwach członkowskich UE muszą wdrożyć system rejestrowania czasu pracy swoich pracowników, orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)

W celu zapewnienia efektywności praw zawartych w dyrektywie dotyczącej czasu pracy (Working Time Directive) państwa członkowskie powinny wymagać od pracodawców wdrożenia obiektywnego, rzetelnego i przystępnego systemu umożliwiającego mierzenie czasu pracy każdego dnia przez każdego pracownika – napisał ETS w oświadczeniu. Dodał, że każdy kraj będzie mógł swobodnie określić, jak wdrożyć taki system.

flaga unii europejskiej

Wyrok z 14 maja został wydany po wniesieniu sprawy do ETS przez Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), hiszpański związek zawodowy, który zwrócił się do Deutsche Bank o zmuszenie go do utworzenia systemu rejestracji godzin pracy dla swoich pracowników w Hiszpanii.

ETS uznał, że taki system umożliwi weryfikację zgodności z przewidzianym czasem pracy i obowiązkiem, określonym w prawie krajowym oraz dostarczy przedstawicielom związków informacji o przepracowanych nadgodzinach każdego miesiąca.

Zgodnie z informacjami cytowanymi w oświadczeniu ETS 53,7% godzin nadliczbowych przepracowanych w Hiszpanii nie jest rejestrowanych. Hiszpańskie firmy są również prawnie zobowiązane do posiadania informacji o dokładnej liczbie przepracowanych godzin każdego pracownika w celu ustalenia, czy nadgodziny zostały przepracowane.

W przypadku braku systemu umożliwiającego pomiar czasu przepracowanego przez każdego pracownika, nie jest możliwe obiektywne i wiarygodne określenie liczby przepracowanych godzin i czasu wykonanej pracy lub liczby godzin przepracowanych nadgodzin, co sprawia, że pracownikom jest bardzo trudno, jeśli nie niemożliwe w praktyce, zapewnienie przestrzegania ich praw ”, stwierdził ETS w swoim oświadczeniu.

Z badania przeprowadzonego przez Hays Polska wynika, że niemal 75% zatrudnionych Polaków pracuje w nadgodzinach. Większość zabiera również pracę do domu i wykonuje obowiązki zawodowe w weekendy.

Zachęcamy do wdrożenia JobiTimer w Państwa organizacji. Nasze oprogramowanie umożliwia łatwo i efektywnie mierzyć czas pracy każdego pracownika - zarówno przy komputerze jak i pracowników terenowych (aplikacje mobilne), w biurze i zdalnie, w organizacjach zorientowanych zarówno na procesy jak i projekty.

> Powrót

Napisz do nas

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, chętnie udzielimy na nie odpowiedzi.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.